גלריה

[wp-datatable id=”ID” fat=”LEVEL”]
paging: false,
responsive: true,
search: true,
//.. and more – see https://datatables.net/reference/option for full reference
[/wp-datatable]

לוגו של וואטסאפ
דילוג לתוכן